Podporujeme

V LUCZI DESIGNE za nejdůležitější pilíře zdravé a potřebné mezilidské komunikace považujeme empatii, soucit a solidaritu. Život není pohádka a mnoho lidí žije bohužel úplně jiný žánr. Obdivujeme všechny ty, kteří mají od osudu naloženo až nad hlavu, a přesto se nevzdávají. I když někdy zavrávorají a spadnou, zase se zvednou a vstanou jak Fénix z popela.
S láskou podporujeme děti, které neměly snadný vstup do života...
Hvězdy dětem
Pro Hvězdy vytváříme webové stránky, grafické podklady, propagační materiály, včetně výroby a tisku.

www.hvezdydetem.cz
Ty, které v každodenní existenci limituje jejich zdravotní hendikep...
Dobrodílo
Dobrodílu dodáváme grafické podklady.

www.dobrodilo.cz
Dospívající, kteří se na hrbolaté cestě puberty, na chvíli ztratili...
Safezóna
Přispěli jsme obrázky na web a pracovními listy pro teenagery.

www.safezona.cz